69

Број пројеката

8.762.008 КМ

Вриједност пројеката

Добро дошли у Базу пројеката

База садржи прглед свих пројеката које смо реализовали у Републици Српској, у сарадњи са домаћим и међународним партнерима, путем додјеле бесповратних средстава. Корисници су углавном биле јединице локалне самоуправе као и правна лица чији су оне оснивачи.

 

Претрага пројеката

Претражите нашу базу пројеката. Погледајте детаљне информације о сваком пројекту који смо до сада имплементирали.

Партнери

Пројекти се реализују на бесповратној основи, из средстава домаћих и међународних донатора. Погледајте структуру финансирања, по појединим донаторима.

Преглед по општинама

Реализацијом пројеката настоји се постићи уравнотежен развој лоаклних заједница. Погледајте преглед финансирања по појединим општинама РС.

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.