Добро дошли у Базу података за стране инвестиције

Ова база садржи свеобухватне информације о расположивим мјестима за инвестирање у Републици Српској. Oвдје можете пронаћи податке о слободним и пословним зонама, ресурсима, потенцијалима, пословном окружењу, погодностима и трошковима за инвестирање у свакој општини и граду у Републици Српској.

Подаци који се налазе у бази прикупљени су из сваке општине и града појединачно. С обзиром да се ради о екстерним изворима, ИРБРС не сноси било какву одговорност за евентуалну нетачност података.